We zijn bezig het achterstallig onderhoud aan te pakken in de Molenwijk. Dit is onderdeel van een grondige aanpak van de buurt waar op dit moment plannen voor gemaakt worden.

We willen de kwaliteit van de woningen, de gebouwen, de leefomgeving en het groen verbeteren. Ook willen we ervoor zorgen dat regenwater makkelijker weg kan stromen na een hevige regenbui. Daarnaast willen we dat de wijk beter toegankelijk wordt voor omliggende wijken en dat het gevoel van veiligheid toeneemt.

Momenteel kijken we samen met bewoners wat er allemaal moet gebeuren. We kijken bovendien naar manieren om de wijk te verduurzamen, door aardgasvrij verwarmen en koken in te voeren.

Zo maken we Molenwijk klaar voor de komende 50 jaar.

https://www.amsterdam.nl/projecten/molenwijk/