De Alliantie is één van de woningcorporaties in de Molenwijk. Beheerder Wonen Herman Oostwal en wijkbeheerder Frank de Haan zetten zich in naam van de Alliantie in voor de huurders die de wijk wonen. Samen met bewoners proberen ze de Molenwijk en de gebouwen schoon, heel en veilig te houden. De Alliantie bouwt aan de toekomst van de wijk door samen met partners én bewoners aan vernieuwing en verbetering van de Molenwijk, de woongebouwen en de garages te werken.


de Alliantie in Molenwijk